Steeds meer ervaren accountants voelen dat ze aanlopen tegen de beperkingen van het accountantsberoep. Na jaren werkervaring in de accountancy zijn veel ervaren accountants in hun werk op zoek naar meer zelf creëren in plaats van achteraf controleren. Daar komt bij dat de laatste jaren wet- en regelgeving zijn aangescherpt en door de branche zelf 53 verbetermaatregelen zijn opgesteld om het vertrouwen in de accountancy te herstellen. Ontwikkelingen die veel accountants voelen als opgelegde beperkingen, in plaats van eigen inbreng en creativiteit te kunnen zijn in het werk. Bijna 50% van de accountants die onlangs hierover een door mij uitgevoerde enquête heeft ingevuld, gaf dit als reden aan om een vervolgstap buiten de accountancy te overwegen. Aanleiding om in het bedrijfsleven of bij een grote overheidsinstelling te kijken naar een functie als finance manager, finance/business controller. Nieuwe functies met voor het oog betere ontwikkelingsmogelijkheden maken een toekomst buiten de accountancy aantrekkelijk.

MKB-praktijk

Zeker in de MKB-praktijk is deze ontwikkeling goed voelbaar. Voor kantoren die uitbreiding zoeken is het lastig om een assistent-accountant met enige jaren werkervaring te vinden. Werken in de MKB-praktijk wordt door veel ervaren accountants niet meer aantrekkelijk gevonden. Medewerkers gaan er vaak vanuit dat de situatie bij alle MKB-kantoren vergelijkbaar is en dat een volgende carrière stap voor hen logischerwijs buiten de accountancy moet liggen. Een en ander klinkt aannemelijk, maar door de uitkomsten van de enquête die ik onlangs heb gehouden onder accountants ben ik tot nieuwe inzichten gekomen. Daaruit kwam naar voren dat bijna 15% van de medewerkers die in het verleden de overstap naar een functie buiten de accountancy heeft gemaakt, zich dat te rooskleurig had voorgesteld. Uit hun antwoorden bleek dat het om te beginnen heel lastig kan zijn om een functie te vinden die goed bij hen past. Enerzijds door onduidelijkheden in de functie en het bijbehorende takenpakket, anderzijds door de werkomgeving waar het ontbrak aan contact met gelijkgestemden en aan vakkennis. Van die groep gaf nog eens 10% aan dat de overstap zodanig was tegengevallen dat zij weer terugkeerden naar de accountancy.

Ik ben weer teruggekeerd naar de accountancy. Miste de vakbroeders en had een te rooskleurige voorstelling van een rol daarbuiten.

Mogelijkheden binnen MKB-praktijk

Dit brengt me op de volgende overweging voor potentiële overstappers. Er is tamelijk veel geschreven over de technologische ontwikkelingen binnen de accountancy en wat daarbij opvalt is dat daarvan meestal de minder positieve consequenties voor het vak worden belicht. Bij veranderingen is het vaker zo, dat vooral de mogelijk negatieve gevolgen van die veranderingen worden opgemerkt en als een bedreiging wordt gevoeld. Het standaard werk wordt meer en meer geautomatiseerd en vanuit de klant komt een stijgende behoefte aan extra advies en meedenkwerk. Door vergaande automatisering zal er minder van het “oude werk” voor accountantskantoren overblijven, klanten willen er steeds minder voor betalen omdat zij de toegevoegde waarde minder zien. Over mogelijke kansen die de technologische ontwikkelingen bieden lijkt minder te zijn geschreven. Hoe zien die eruit voor de accountancy? De accountant die zichzelf als datamakelaar ziet, kan er zijn voordeel mee doen. Als hij zijn zaken goed voor elkaar heeft, kan hij zijn klant op elk moment inzicht geven in zijn business: de continue monitoring en auditing. De klant hoeft niet te wachten tot de jaarrekening. Hier kan de accountant toegevoegde waarde leveren.

(Interne) automatisering

Automatiseringsprocessen goed voor elkaar hebben is bij dit alles van levensbelang voor het voortbestaan als accountant. Ken de trends die spelen in de branche van de klant en de impact die dat heeft op zijn bedrijf. Je kunt de ondernemer die het minder goed doet veel beter helpen, door real-time inzicht te hebben in hoe hij ervoor staat. Je kunt hem bijvoorbeeld adviseren hoe hij slimmer en op het juiste moment moet inkopen en je kunt sneller een kredietaanvraag voor hem indienen.

Daarnaast is er de interne automatisering. Gezien de diversiteit aan dienstverlening van accountantskantoren een bijzondere uitdaging. Naast de boekhouding, is er niet alleen de managementrapportage, maar ook de salarisadministratie, de fiscale software voor Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting en ook het samenstellen van de jaarrekeningen.

Ruimte voor ontwikkeling en groei voor medewerkers

Accountants die de eigen inbreng in hun vak missen en die willen creëren, kunnen zich ontwikkelen door hier zelf mee aan de slag te gaan. Bij een kantoor dat hen in de gelegenheid stelt om naast traditionele werkzaamheden meer in te zoomen op nieuwe mogelijkheden. Jonge accountants kunnen op die manier hun eigen inbreng genereren, creëren en groeien door zich te verbreden in het aanbod van adviesdiensten. Mijn advies zou daarom zijn bezint eer ge aan een overstap begint en kijk eerst eens goed naar de mogelijkheden binnen de accountancy. Soms lijkt een overstap namelijk rooskleuriger te worden voorgesteld dan die in werkelijkheid is. Voorwaarde is wel dat het kantoor een visie heeft bepaald die ruimte geeft om in de richting als hierboven te ontwikkelen.

Heb je interesse in de uitkomsten van de enquête “Binnen of buiten accountancy”? Download deze dan hier.