De speak out culture, daar las ik laatst iets over, die moet beter binnen de accountantsorganisatie. Uit recent onderzoek is gebleken dat alle (vrijwillige) maatregelen binnen de accountancy die tot kwaliteitsverbetering moesten leiden daadwerkelijk effectief zijn geweest. Volgens het artikel wordt bij de grote kantoren 25-40 % meer tijd besteed aan controleopdrachten. Daarnaast zijn andere middelen ingezet om de kwaliteit te verbeteren.

Meer betrokkenheid van de partners, digitalisering om fouten op te sporen, grotere teams en een ruimere planning. Stuk voor stuk maatregelen die te maken hebben met de organisatie. Een ander heikel punt waar de behoudende accountantscultuur tegenaan loopt is “de cultuur”. Als die niet verandert, zal men niet openlijk over fouten durven praten en zal van die fouten ook niet snel iets geleerd worden. Om dat te kunnen bewerkstelligen is een omschakeling nodig die zijn weerga niet kent in accountantsland.

Uit gesprekken die ik heb met accountants werkzaam in de accountancy, is er nog een lange weg te gaan alvorens de zogenaamde “speak out culture” is bereikt.

De speak out culture

Dan is het nog maar de vraag tot waar die “speak out culture” reikt? Er mag dan worden ingezet op leren van elkaars fouten, maar hoe zit het met de openheid over andere onderwerpen? Het zetten van een nieuwe carrièrestap bijvoorbeeld? Meer dan eens heb ik gemerkt dat medewerkers, die er ook maar over denken een stap te zetten in de richting van een andere baan, de kaken bij de huidige werkgever stijf op elkaar houden. Uit angst om de leukere opdrachten kwijt te raken, om niet met rotklussen opgezadeld te worden of om niet op een andere manier nadeel te ondervinden van hun openhartigheid.

Goed werkgeverschap

Er zijn gelukkig bedrijven die medewerkers ondersteunen bij het zetten van een volgende carrière stap. Oók als dit buiten het eigen bedrijf is. Stel je voor wat dat doet met de cultuur, en met de openheid die dat met zich meebrengt!

Wat een mooi signaal geef je als werkgever af als je je medewerkers aanmoedigt om zich te blijven ontwikkelen, ook als dat elders is. Terwijl het gewoon zou moeten zijn. Het zo goed mogelijk faciliteren van een volgende loopbaanstap hoort óók bij goed werkgeverschap. En het zal zeker óók bijdragen aan het uitbannen van de angstcultuur die er nu vaak is.

Als je een andere baan overweegt, betrek je daar je leidinggevende bij of JUIST NIET??
Laat weten wat je ervan vindt!