De veranderingen volgen elkaar snel op binnen de accountancy. Na de automatiseringsslagen die er gemaakt zijn, komt vroeg of laat het businessmodel aan de orde. Klanten willen al langere tijd steeds meer voor minder, en al met al vraagt dat op zeker moment om een aangepast businessmodel. Het uurtje factuurtje is op veel plaatsen al besproken en zoals overal te lezen, gaat dat model waarschijnlijk verdwijnen. Maar wat komt daar voor in de plaats, hoe en met wie ga je dat uitvoeren?

Hoe en wat?

De “wat”-vraag is te scharen in de categorie: bepalen van strategie en doelen. De ”hoe”-vraag is de operationeel/organisatorische vraag: “hoe wordt vormgegeven aan de veranderingen in de organisatie, hoe gaan de processen er uitzien en met wie ga je e.e.a. uitvoeren?” In de accountancy stond de wat-vraag voor jaren als het ware in beton gegoten. Het draait sinds jaar en dag voornamelijk om het laatste: hoe voeren we uit? Maar langzamerhand komt er een omslag in denken, steeds vaker gaat het nu ook om de ‘wat-vraag’’.

Hierin zit een parallel met de voorkeursdrijfveren van iemand. Mensen hebben duidelijke voorkeuren, sommigen houden zich bij voorkeur bezig met de toekomst: “wat gaan we doen”? Anderen zijn liever bezig met het hier en nu, met de vraag: hoe gaan we de dingen (nu) doen?

Om daadwerkelijk te kunnen veranderen is de inbreng van beiden hard nodig. Beiden hebben drijfveren die complementerend aan elkaar zijn. Verschillende drijfveren vullen elkaar aan en zorgen voor een goede balans in een team. Het is deze balans die zorgt voor innovatie, daadwerkelijke implementatie en de nodige voortgang.

De “wat”-vraag?

De “wat”-vraag gaat over ontwikkelen en innovatie, de strategie. Degenen onder de professionals in de accountancy die van nature bezig zijn met toekomstige ontwikkelingen, houden zich al langer bezig met de vraag welke kant hun kantoor op zal gaan. Dat is de uitkomst van een recent gehouden enquête onder accountants. Deze ging onder andere over de strategie van het kantoor waar zij werken en hoe hun toekomstige rol er in die nieuwe omgeving uit zal zien. Deze groep gaf in de enquête aan dat zij overwegen om de accountancy te verlaten o.a. omdat ze de echte vernieuwing missen. Het is de groep van accountants die ontwikkelen en innoveren als belangrijke drive hebben. Zij stellen de vraag “doen we wel de goede dingen?”

Om ideeën productief te maken is een dosis ambitie en actie nodig. Het zijn de mensen in een team die nieuwe ideeën aan concrete doelen kunnen koppelen. Drijfveren die zorgen voor ambitie en doelgerichtheid in de groep.

De ‘’hoe’’-vraag

De ‘hoe-vraag’ gaat over de manier waarop de vernieuwing en ideeën die hierboven zijn beschreven in de organisatie worden ingebed en uitgevoerd. Hiervoor zijn weer andere drijfveren nodig.

Processen en samenwerken gaat over drijfveren van de groep die ervoor zorgen dat processen en de onderlinge samenwerking lekker lopen. Het is het machinale deel van het teamwork. Hier zijn accountants van oudsher mee bezig geweest en daar zijn ze heel sterk in. Taken en verantwoordelijkheden worden goed verdeeld en werkprocessen lopen op rolletjes.

Afspreken en aanspreken gaat over de drive van de groep om dingen helder met elkaar af te spreken én elkaar vervolgens aan die afspraken te houden. Als dit onvoldoende aanwezig is in de groep, dan kunnen de teamleden ondanks gemaakte afspraken gewoon hun eigen gang gaan, en ze komen daar ook mee weg. Dit staat implementatie van veranderingen in de weg.

De met ‘’wie’’-vraag

Zijn de drijfveren die nodig zijn voor innovatie en ontwikkeling, op kantoren (nog) in voldoende mate aanwezig? Of zijn de medewerkers die zich zorgen maakten over de uitblijvende vernieuwing, al vertrokken naar kantoren die wel vernieuwend bezig zijn? Is het met het huidige medewerkersbestand mogelijk om de nodige veranderingen succesvol door te voeren? Of is het verstandig om juist voor deze veranderingen medewerkers aan te trekken die de nodige aanvulling van drijfveren hebben?

Door de individuele drijfveren te meten is het mogelijk om teams samen te stellen en eventueel mensen aan te trekken waarmee een team kan worden samengesteld waarin de hierboven beschreven drijfveren in goede balans zijn vertegenwoordigd. Inzicht in de drijfveren van een team zorgt voor een grotere kans op succes.

Het mooie is dat drijfveren loepzuiver zijn te meten, zowel voor individuele teamleden als voor de groep als geheel.

Wil je meer informatie over het exact meten van de drijfveren van teams? Stuur dan een mailtje naar: hetty@financials-plus.nl