Finance functies kunnen vaak met redelijk uiteenlopende profielen vervuld worden. De beschrijving van opleidingsniveau en achtergrond worden in een vacature daarom vaak vrij breed gehouden. Hoe vindt bij een dergelijk breed geformuleerde functie een eerste selectie plaats?

Zoeken naar een Manager F&C

Manager Finance & Control is zo een voorbeeld vacature. Onlangs werd een Manager Finance & Control gezocht bij een grote zorginstelling. De functie moest mede zorgdragen voor de herinrichting van de financiële functie. Afdelingen moesten worden samengevoegd, processen opnieuw ingericht, ondersteund door nieuw in te voeren IT-systemen.

Geïnteresseerden in een dergelijke finance functie komen niet zelden uit de accountancy hoek. Ervaren accountants die na een flink aantal jaren werkervaring op zoek gaan naar een functie in business. De voorkeur ging ook uit naar een kandidaat met werkervaring in de accountancy en een “afgeronde AA- of RA-opleiding”. Ervaring in de zorgsector is een pré.

Veel reacties van accountants

Doordat vrij veel accountants de sector willen verruilen voor een functie in business, waren veel sollicitanten door deze vacature aangetrokken. Een eerste selectie, alleen op de brief, is dan lastig. Wie nodig je uit voor een eerste gesprek?

Als een opdrachtgever geen vastomlijnde reden heeft waarom iemand met een RA-opleiding de voorkeur zou hebben, is het aannemelijk dat een AA-kandidaat even zoveel kans heeft om voor een eerste gesprek te worden uitgenodigd. Door beide titels te benoemen bereik je een grotere doelgroep, maar daarmee wordt de selectie ook lastiger.

Eerste selectie

De verleiding is groot om aan kandidaten met een RA-achtergrond de eerste voorkeur te geven. Als het cv daarbij ook duidelijk vermeldt dat een zorginstelling tot de controleklanten behoort, is bij een eerste schifting de keuze snel gemaakt. De vraag is of deze beide criteria de meest geschikte kandidaten selecteert om een dergelijk ingewikkeld verandertraject aan te sturen.

Het gaat immers om veranderingen op het vlak van -people – process – technology. Het meekrijgen van mensen is daarin doorslaggevend om succesvol te kunnen zijn.

Géén ervaring in de zorg

Dat betekent dat door de keuze voor een RA-opleiding aan heel goede AA- people managers voorbij wordt gegaan. Hetzelfde geldt voor de eis dat ervaring in de zorg noodzakelijk is. Het controleren van een klant in de zorg is een ander verhaal dan het meekrijgen van mensen in een ingrijpende verandering als ze al jaren werkzaam zijn in een bepaalde setting.

Kennis die noodzakelijk is voor de processen en systemen die specifiek zijn voor de zorgsector, moet een doorgewinterde AA-accountant zich snel eigen kunnen maken. Daarentegen is het hebben van het talent om mensen in een verandertraject aan te sturen en mee te krijgen, niet per definitie iedere RA gegund.

Veel geschikte kandidaten komen door deze manier van eerste selectie niet aan tafel om zich mondeling te presenteren, een gemiste kans voor de zorginstelling. Het talent dat iemand heeft om mensen te verbinden en mee te krijgen, verdient bij de eerste selectie evenveel aandacht.

Wie heeft vergelijkbare ervaringen? Het zou leuk zijn als je deze wilt delen!