Om met de deur in huis te vallen: aangeleerd gedrag is lastig te herkennen. De omgeving herkent aangeleerd gedrag vaak eerder dan de persoon in kwestie. Als iemand onder druk staat.

Communicatie

Neem als voorbeeld het aspect communicatie. Gezien de huidige ontwikkelingen in de accountancy, waarin de toegevoegde waarde van een accountant steeds vaker bestaat uit het adviseren van klanten, zijn contactvaardigheden en klantgericht-zijn twee competenties die hooggewaardeerd worden. Competenties die veel accountants een voordeel opleveren, wanneer ze hier heel goed in zijn. Het ontwikkelen van deze competenties, dat pakt niet bij iedereen effectief uit. Dat is de reden om eerst te meten of communicatie echt van nature bij iemands persoonlijkheid past.

Wat toont een meting?

In principe zijn alle competenties te ontwikkelen, maar als competenties ontwikkeld worden die niet van nature bij iemand passen, is het niet effectief. Ergo, het kan zelfs een energieslurper worden of in ongewenst gedrag resulteren. Zonder persoonlijke meting bestaat het gevaar dat mensen zichzelf wel klantgericht vinden en dat zeker ook kunnen zijn, maar niet weten dat het aangeleerd gedrag is dat van nature NIET bij ze past. Ze kunnen er wel degelijk goed in zijn en om worden gewaardeerd. Klinkt dat tegenstrijdig?

Klantgericht = onder druk klantgezwicht

Wellicht, maar dat is het zeker niet. Mensen die een meting hebben gedaan herkennen bij de terugkoppeling van de meting precies wat het onderscheid is en het gevaar dat erin schuilt. Zo blijkt bij ervaren accountants meermaals dat klantgericht-zijn een ontwikkelde competentie is. Maar dat dit aangeleerde gedrag, onder druk doorslaat naar klant-gezwicht en niet kritisch gedrag. Met als gevolg nog meer druk.

Als voorbeeld, een klant die veel eist maar zelf zijn spullen niet op orde heeft of altijd laat is, zorgt voor hoge druk, deadlines komen in gevaar. Loyaal als accountants zijn, willen ze koste wat het kost, de klant ter wille zijn, met als gevaar dat de eigen grenzen onvoldoende worden bewaakt.

Dit gedrag kan met zich meebrengen dat het medewerkers op een accountantskantoor op de lange duur zoveel energie kost, dat ze het werk niet meer leuk vinden en een andere baan overwegen.

Een belangrijk inzicht dat niet veel moeite kost om het te krijgen. Wel durf. Wie durft?