Ervaren financial. Wie in deze tijd een nieuwe CFO, Financial Controller of Business Controller zoekt, heeft het moeilijk. Iemand die echt een aanvulling is voor je bestaande team. Hoe pak je dat aan? Geef je een bureau opdracht om jou te helpen met de zoektocht? Probeer je eerst iemand in je eigen netwerk te vinden? Deel je de (op handen zijnde) vacature met je bestaande team, in de hoop iemand te vinden via de eigen geledingen? Aspecten die aangeven hoe de daadwerkelijke zoektocht om de ideale kandidaat te vinden in z’n werk gaat, maar wat gaat eraan vooraf?

Profiel bepalen van een ervaren financial

Waar te beginnen bij de zoektocht naar een nieuwe medewerker? Hoe stel je een profiel van een ervaren financial op? Uit welke elementen bestaat het profiel? In de tijd dat ik voor mijn werkgevers mee zocht naar geschikte kandidaten voor onder andere het bankwezen, waren opleiding en werkervaring de enige criteria waarop door het interne bureau van de bank werd geselecteerd. CV’s van kandidaten die naar mijn idee goed zouden passen, maar die niet één op één voldeden aan de opgestelde criteria, werden sowieso terzijde geschoven.

Zo kwam het geregeld voor dat kandidaten die ervaring hadden met een bepaald automatiseringssysteem de voorkeur kregen boven andere geschikte kandidaten. Kennis van dat systeem was doorslaggevend. Deze beperkte voorselectie uitsluitend op strikte criteria heeft me altijd verbaasd. Of de bank daarmee bereikte om de meest geschikte kandidaten binnen te halen is maar de vraag. Een andere belangrijke kwestie is of de samenwerking tussen medewerker en werkgever uiteindelijk duurzaam zal zijn.

Nieuw teamlid voor duurzame samenwerking

Inmiddels zijn er veel meer inzichten over het samenstellen van efficiënte en duurzame teams die leiden tot de beste teams. Dat gaat verder dan de optelsom van ervaring en opleiding van de verschillende teamleden. Dan kijk je bij het samenstellen van efficiënte teams ook naar drijfveren van de individuele teamleden. Dit haal je immers niet uit een CV of motivatiebrief. Gelukkig bestaat er wel een laagdrempelige meetmethode voor. Daarmee kun je eenvoudig meten in hoeverre een team is samengesteld uit teamleden die elkaar qua drijfveren goed aanvullen. Een zeer waardevolle tool die eigenlijk standaard gebruikt zou moeten worden bij het aannemen van een nieuw teamlid voor je financiële team.

Veranderingen in de financiële functie

De huidige situatie waarin steeds meer processen in financiële functies verder geautomatiseerd worden en waar vernieuwingen voor nodig zijn, vraagt om mensen met drijfveren die veranderingen kunnen uitdenken. Ook om een ervaren financial die deze veranderingen kan implementeren. Iemand met andere drijfveren. Niet iedereen heeft als drijfveer vernieuwend bezig te willen zijn. Ook kan niet iedereen de vertaalslag maken van strategie naar daadwerkelijke realisatie. Het zijn dus meestal verschillende mensen die strategische vernieuwingen bedenken en mensen die er vervolgens goed in zijn datgene dat is bedacht te implementeren. Zo zijn er ook andere drijfveren nodig om slagvaardig te zijn in een team. Met name als er veranderingen moeten worden doorgevoerd.