Het verloop bij de grote kantoren onder jongere medewerkers is groot volgens dit artikel in de accountant. Na een kort dienstverband kiezen velen ervoor om elders een baan te zoeken. Een mooie leaseauto en de status van het kantoor hebben hun aantrekkingskracht verloren bij deze groep. Hun levensgeluk halen zij uit andere zaken. Een goede privé – werk balans en de menselijke maat terug in de werkomgeving.

Plezier in het werk

Er is echter meer nodig voor plezier in je werk. Het begint bij een werkgever die jou in de gelegenheid stelt om je in je persoonlijke drijfveren te ontwikkelen. Ieder mens heeft zijn eigen unieke talenten. Bijvoorbeeld dat je door je werkgever in de gelegenheid wordt gesteld om werk te doen dat aansluit op je innerlijke drive, je natuurlijke drijfveren. Daarvan is sprake als je werkt doet dat aanspraak maakt op competenties die passen bij je natuurlijke talenten. Daarvoor zijn een paar dingen nodig.

  1. Helder inzicht in de competenties die passen bij jouw innerlijke natuur
  2. Werk dat aansluit op de competenties waar jij van nature goed in bent
  3. Een werkgever die jou ondersteunt in jouw persoonlijke ontwikkeling

Werk- privébalans

Veel kantoren zijn intussen wel doordrongen van het belang van goede balans in werk – privé. Maar blijft het bij onderkennen of wordt er daadwerkelijk naar gehandeld? Uit gesprekken die ik met medewerkers heb, hoor ik vaak geluiden die in een andere richting wijzen. Als voorbeeld overwerk. Men vindt het helemaal niet erg om af en toe over te werken, dat hoort erbij, zeker in de piekperiode. Als er maar iets redelijks tegenover staat. Nog te vaak wordt er als vanzelfsprekend van uitgegaan dat structureel overwerk vast onderdeel is van het werk. Uitbetalen van overwerk is bijvoorbeeld een optie, maar een unicum in de accountancy.

Durven neen-te-verkopen

Welk kantoor durft nee te verkopen aan een potentiële klant? Bij veel kantoren is het binnenhalen van een aantrekkelijke klant onweerstaanbaar, er wordt zelfs niet overwogen om een dergelijke klant af te wijzen. Wellicht is het zelfs onderdeel van het beloningssysteem voor de aanbrenger. Enfin, indien sprake is van ondercapaciteit ligt het voor de hand om criteria vast te stellen ten behoeve van het selecteren van nieuwe klanten.

Een voorbeeld dat ik ken maakt een afweging op 3 aspecten. Voorwaarde nummer 1 is voldoende capaciteit.

  1. Is de klant inhoudelijk interessant genoeg voor medewerkers?
  2. Past de klant qua dienstverlening bij een reeds bestaande groep klanten?
  3. Draagt de klant financieel voldoende bij?

De consequentie kan hard zijn. Een zeer interessante klant afwijzen hoort daar bij. De keerzijde is dat je kantoor zorgvuldig de werk-privé balans bewaakt. Dat is aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Die werkgevers help ìk graag met het vervullen van hun vacatures.