Ben jij een van die AA-accountants die zich regelmatig oriënteert op een werkzaam leven buiten de accountancy? Omdat je in je werk kennelijk tegen een aantal zaken aanloopt waar je verandering in wilt brengen? Het is een regelmatig terugkerend thema in mijn praktijk, al jaren spreek ik accountants die op zoek zijn naar een andere invulling van hun dagelijkse werkzaamheden en die verwachten dit in het bedrijfsleven te vinden.

Maar juist nu, in tijden waar ieder kantoor investeert in technische ontwikkelingen, kunnen medewerkers zich ook ontwikkelen.

Mogelijkheden in de accountancy

Voor deze groep klinkt het wellicht onlogisch om te veronderstellen dat juist nu het moment is waarop je je binnen de accountantspraktijk kunt ontwikkelen in een richting die beter bij je past. Toch zijn daartoe echt mogelijkheden. Immers veel MKB-kantoren bevinden zich op dit moment in een spagaat. De huidige ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van automatisering hebben indirect, maar vroeg of laat inhoudelijk grote invloed op de dienstverlening van deze kantoren. Ze moeten mee bewegen met de veranderende vraag waar hun klanten hen mee confronteren. Veel klanten/ondernemers hebben steeds vaker behoefte aan een accountant die vooruitkijkt en hen als een coach bijstaat met het onderbouwen van hun strategische beslissingen. Maar intussen gaat het “traditionele” werk ook gewoon door. En daarvoor zijn veel (assistent) accountants nodig, die gepokt en gemazeld zijn in het maken van jaarrekeningen, dossiers aanleggen en het correct waarderen van deelnemingen.

De toekomst van de accountant als coach

Kortom, in deze jaren waarin MKB-kantoren een transitie doormaken, kun jij met jouw jarenlange werkervaring enorm veel inbreng hebben in de rol zoals je die in de toekomst wilt gaan vervullen en die nodig is om in de rol van coach jouw klant in de toekomst van dienst te kunnen blijven zijn.

De grootste uitdaging is daarbij om een kantoor te vinden dat zich terdege bewust is van deze veranderende rol van accountants. Die bovendien nu al wil investeren om jou in die veranderde rol optimaal te kunnen laten functioneren.

Dus ben je op zoek naar meer vooruitkijken en meedenken met de klant, dan moet je op zoek naar een kantoor waar jij de ruimte krijgt die nodig is om je daarvoor in die richting te ontwikkelen.

Kantoren klaar voor de toekomst

Essentieel in deze transitie is dat kantoren hun medewerkers nu reeds voorsorteren op de veranderingen die er in de nabije toekomst aankomen. Gezien de vraagstukken kun je techniek en medewerker niet los van elkaar zien. Alleen medewerkers die goed zijn voorbereid om als coach op te kunnen treden, kunnen toegevoegde waarde leveren waar de klant behoefte aan heeft en waar hij blijvend bereid is voor te betalen. Dat kan bijvoorbeeld doordat je de branche van de klant heel goed kent of omdat je specifieke vraagstukken waar ondernemers mee zitten kunt beantwoorden.

Het vraagt van medewerkers pro-activiteit, zelfredzaamheid en zelfsturing maar essentieel is dat organisaties hun medewerkers betrekken bij de visie, missie en strategie van hun organisatie. Zodat het voor medewerkers duidelijk is hoe zij met de invulling van hun job kunnen bijdragen aan de strategische doelstellingen en het succes van de organisatie.

Op zoek naar een kantoor met visie die past bij jou eigen ideeën

Alleen kantoren die bewust investeren in techniek én de mens, zijn nu en in de toekomst aantrekkelijk voor accountants. Omdat zij uiteindelijk een vergelijkbare rol kunnen bieden die veel accountants nu zoeken in het bedrijfsleven. Als vooruitdenker, meedenker met de klant in plaats van terug kijker. Voorwaarde is wel dat zij meer eigen verantwoordelijkheid voelen en ruimte krijgen bij het vormgeven van hun eigen (nieuwe) rol en bereid zijn zich te ontwikkelen in vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

De kantoren die dit bieden zijn er zeer zeker!