Het afgelopen jaar heb ik me verdiept in accountants die op zoek zijn naar een andere baan. Aanvankelijk om accountantskantoren te helpen met het vinden van een ervaren medewerker op AA- of RA-niveau. Naar een dergelijk profiel is bij accountantskantoren veel vraag en het lijkt er op dat het aantal vacatures op dat niveau nog niet minder wordt. Sterker, mijn indruk is dat door deze onvervulde vacatures de werkdruk bij de bestaande medewerkers alleen maar groter wordt, waarmee ook voor hen de overstap naar het bedrijfsleven nog meer lonkt. Met uiteindelijk weer nieuwe vacatures tot gevolg.

Wie vertrekken er?

Een aantal van deze accountants kwam bij mij in beeld doordat ze op zoek zijn naar een baan die echt bij ze past. Met behulp van een drijfverentest heb ik in kaart gebracht wat hen drijft, waar ze door gemotiveerd worden, om op die manier een completer beeld te krijgen van het werk en de omgeving waarin ze het beste passen.

Bij de testresultaten zijn 2 opvallende zaken te noemen m.b.t. drijfveren:

  • De meeste accountants worden gemotiveerd door harmonie en zekerheid, zij zijn loyaal en betrouwbaar. Eigenlijk kun je stellen dat dit twee drijfveren zijn die typisch op accountants van toepassing zijn.
  • De medewerkers die het vervolg van hun carrière zoeken buiten de accountancy halen ook opvallend veel motivatie uit marktgerichtheid, groei en efficiency.

De eerste drijfveer is onmisbaar in de accountancy en voor jaren was dat voor een accountantskantoor zelfs voldoende om in huis te hebben.

Maar de tijden zijn veranderd en dat betekent dat ook accountantskantoren mee moeten met de marktontwikkelingen, zich moeten verdiepen in wat de klant wil, ze moeten efficiënt werken en marktgericht zijn. Daar zijn echter heel andere drijfveren voor nodig en dat is precies het probleem waar veel kantoren tegen aan lopen. De mensen die deze drijfveren bezitten voelen op dit punt te weinig aansluiting met hun omgeving en vertrekken, terwijl deze mensen het hardste nodig zijn om het met alle veranderingen, in de toekomst ook te redden.

Inzicht in de drijfveren van je medewerkersbestand is essentieel

Van het grootste belang is dat je als kantoor kunt duiden hoe je medewerkersbestand is samengesteld, gezien vanuit wat mensen drijft! Want met alleen mensen die zorgen voor het systeem en de structuur, voor harmonie en accountability, red je het in de toekomst niet. Je hebt de mensen die visie en strategie inbrengen en mensen die het vervolgens ook doelgericht kunnen implementeren heel hard nodig. Met andere woorden: kennis over de cultuur van je medewerkersbestand gemeten in drijfveren, zijn van het grootste belang om:

  • In kaart te brengen of je met het huidige medewerkersbestand in staat bent om het in de toekomst te redden met alle ophanden zijnde veranderingen
  • Om de mensen aan te kunnen wijzen waar je zuinig op moet zijn, omdat zij het hardste nodig zijn bij het implementeren van veranderingen, medewerkers die je absoluut moet behouden
  • Voor het in kaart brengen van diegenen die in de toekomst minder bijdragen aan de groei en ontwikkeling van je kantoor.

Herken je het bovenstaande? Deel je reactie hieronder!