Uit een aantal van mijn onderzoeken komt naar voren dat hoog op het scorelijstje van medewerkers in de accountancy staat, dat zij in hun werk van toegevoegde waarde willen zijn. Wanneer ben je van toegevoegde waarde? Is dat als je bijdraagt aan de omzet van de organisatie? Of zoals ik zelf jaren heb gedacht, als je minimaal je eigen kosten hebt terugverdiend? Of wellicht is de toegevoegde waarde die je biedt, niet altijd in geld uit te drukken?

Welke toegevoegde waarde bied jij?

Accountants die in de accountancy werkzaam zijn hoeven zich over de vraag of ze wel voldoende bijdragen aan de omzet van de organisatie niet zoveel zorgen te maken. Over het algemeen zijn de uurtarieven die de werkgever voor een hoogopgeleide professional aan de klant kan doorberekenen, nog steeds prima. Doe dat tarief maal het aantal factureerbare uren dat een accountant maakt en het salaris is in ruime mate gerechtvaardigd. In die zin is er dus sprake van voldoende toegevoegde waarde aan de organisatie waarvoor gewerkt wordt. Vanuit de werkgever gezien zit het dus wel snor met de toegevoegde waarde van de medewerker. Maar wat ervaart de medewerker zelf? Heeft die hetzelfde idee bij “van toegevoegde waarde” zijn?

Impact

Wanneer heeft een medewerker het “gevoel” dat hij echt iets bijdraagt aan de gehele organisatie, dus van toegevoegde waarde is? Komt dat voor medewerkers overeen met het genereren van omzet en het terugverdienen van het eigen salaris? Maken zij dezelfde rekensom als de werkgever en net zoals ik ooit deed in mijn salesfuncties? Ik vermoed dat ze verstaan onder toegevoegde waarde iets anders verstaan. Veel accountants geven aan dat ze meer “impact” willen hebben en op die manier meer toegevoegde waarde aan hun klant willen bieden. Dit is een ander perspectief dan van de werkgever over het begrip toegevoegde waarde en zorgt voor een verschil in beleving. Belangrijk om dit aspect eens onder de loep te nemen want het draagt bij aan onvrede onder accountants en het plezier dat zij halen uit het werken in de accountancy.

Hoe zit dat?

Heeft je huidige werkgever oog voor jouw wens om meer toegevoegde waarde aan je klanten te kunnen bieden? En word je daarin op een constructieve manier ondersteund of loop je tegen een muur van onbegrip aan? Weet je voor jezelf goed duidelijk te maken welke toegevoegde waarde jij kunt leveren aan je klant, waar je onderscheidend in zou willen zijn? Hoogstwaarschijnlijk ligt het in lijn met je eigen drijfveren en talenten. Mensen worden over het algemeen gelukkig als ze in hun werk worden aangesproken op iets waar ze sterk in zijn en waarmee ze het verschil kunnen maken.

Dat houdt in dat je dat eerst voor jezelf goed helder moet hebben wat je talenten en drijfveren zijn? Vervolgens kun je kijken hoe je die specifiek kunt inzetten bij je klanten, zodat je de toegevoegde waarde kunt bieden die je nu node mist.

Wat in dergelijke situaties op de loer ligt is dat medewerkers uit onvrede een andere baan gaan zoeken. Hier liggen dus mogelijkheden voor werkgevers om hun medewerkers te behouden. Ondersteun medewerkers bij het ontdekken waar hun specifieke talenten en competenties liggen. Dat is waar werkgevers zich onder andere mee kunnen onderscheiden. Laat medewerkers ervaren dat ze er echt toedoen, dat ze iets bijdragen en van toegevoegde waarde zijn.