Bij vernieuwingen die doorgevoerd moeten worden op een accountantskantoor, is het verstandig om goed te kijken naar de samenstelling van het team dat daarvoor moet gaan zorgen. De laatste jaren hebben de veranderingen zich opgestapeld en, in de over het algemeen behoudende accountantswereld, zijn dat best grote ingrepen geweest. Automatisering, daar is ieder kantoor druk mee in de weer (geweest).

Complementerende drijfveren

Als er bij de samenstelling van een team niet goed gelet wordt op een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende drijfveren en gedragsstijlen, dan kan dat een hoop frustratie tot gevolg hebben. Een team vaart er wel bij als individuele teamleden elkaar daarin kunnen complementeren. Bij een afdeling die bijvoorbeeld vooruitgang moet boeken bij de implementatie van een nieuw IT-systeem, is het nodig dat het team over verschillende drijfveren beschikt. Iemand met IT-achtergrond bijvoorbeeld zal de goede ideeën hebben en die kunnen koppelen aan concrete doelen. Daarnaast moet er onderlinge betrokkenheid zijn, moeten de leden samen één doel hebben. Een noodzakelijke drijfveer daarvoor is communicatie binnen het team. Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt zodat de gestelde doelen daadwerkelijk gehaald kunnen worden. Om dit alles überhaupt te kunnen realiseren moet er van alles georganiseerd en gestructureerd worden, ook dat vraagt om specifieke drijfveren/specifiek gedrag.

Wat vaak node gemist wordt in een team, maar waarvan het belang niet onderschat mag worden, is dat er voldoende tempo in de voortgang geboekt wordt. Soms ontbreekt het aan iemand die binnen het team zorgt voor het maken, bewaken en afdwingen van afspraken. Iemand die als het nodig is, ervoor kan zorgen dat er knopen doorgehakt worden. Iemand die in staat is om met onzekerheden om te kunnen gaan. Zodat, zelfs als nog niet alles te uit en te na getest is en er nog geen 100% zekerheid is over de juiste werking, er toch een beslissing wordt genomen die zorgt voor de nodige voortgang.

De ideale situatie

Hierboven is wellicht de ideale situatie beschreven. Teams waarin bepaalde drijfveren in mindere mate aanwezig zijn, kunnen toch succesvol en effectief samenwerken. Mensen zijn namelijk heel flexibel en erg goed in staat om hun gedrag aan te passen als de situatie daar om vraagt. Daarbij bestaat wel het gevaar dat (teveel) aangepast gedrag tot persoonlijke frustraties leidt en dat mensen de betrokkenheid dreigen te verliezen. Wat helpt, is dat men ten behoeve van het onderlinge begrip en de communicatie, inzicht heeft in elkaars drijfveren. Kennis van en inzicht in je eigen drijfveren, die van elkaar en die van het team als geheel, komt wederzijds begrip ten goede. Drijfveren zijn exact te meten en dat maakt haarfijn duidelijk wat de kracht is van een team, maar ook wat de valkuilen zijn. Met dit bewustzijn kunnen gezamenlijk concrete actiepunten worden benoemd van zaken die een bottleneck vormen door het ontbreken van een bepaalde drijfveer. Het is dan eenvoudiger om elkaar aan te spreken en gemaakte afspraken te bewaken, zodat er beter kan worden gestuurd. Dat alles ten behoeve van een succesvol team en gedreven medewerkers.

Wil je meer informatie over het exact meten van de drijfveren van teams?