Vacatures waarin wordt gezocht naar iemand met een accountants-, controllers of vergelijkbare financiële achtergrond, bevatten vaak ook een persoonlijk profiel met gewenste competenties. Daarin staan omschrijvingen als proactief, no-nonsense, analytisch, bewust van je omgeving, om er een paar te noemen. Zijn deze competenties specifiek gekoppeld aan de genoemde rol, of betreft het meer algemeen wenselijk eigenschappen? Vermoedelijk het laatste.

Gewenste competenties

Neem de functies van Financial Controller en Business Controller. Beide omschrijvingen worden vaak door elkaar gebruikt en zijn mede daardoor voor geïnteresseerde sollicitanten moeilijk te duiden. Inhoudelijk zijn beide rollen wezenlijk anders, waarbij de nadruk op zeer uiteenlopende competenties ligt. Dit is onder andere af te lezen uit de competentieprofielen die op mijn verzoek door meerdere Finance Managers zijn ingevuld.

Voor de beheersmatige rol van Financial Controller, kwam daar uit dat vasthoudendheid, zakelijkheid, doelgerichtheid en planmatigheid noodzakelijke competenties zijn. Voor de rol van Business Controller daarentegen zijn initiatiefrijk, sturend, toekomstgericht, leidend en overtuigend, onontbeerlijk om de rol goed te kunnen vervullen.

Selectie op echte competenties

Het is helder dat niet iedere potentiële kandidaat met vergelijkbare gewenste opleidingsachtergrond gelukkig zal worden in deze uiteenlopende rollen. Het hangt sterk af van iemands ECHTE competenties en wat past bij iemands innerlijke drijfveren. Een goede, gemeten selectie op persoonlijke competenties is daarmee een belangrijk criterium en zou altijd onderdeel moeten uitmaken van het selectieproces.

Voor een sollicitant is van belang dat een overstap naar een andere baan groei en ontwikkeling met zich meebrengt. Voor zowel medewerker als werkgever is inzicht in competenties welke aansluiten op natuurlijke talenten en daarmee echt ondersteunen in de natuurlijke kracht van iemand, van belang. Onder natuurlijke kracht zijn competenties te verstaan die al ontwikkeld zijn en die van nature bij iemand passen.

Voor werkgevers is het niet vanzelfsprekend om medewerkers te matchen op competenties die zij nodig vinden voor de functie. Maar voor een duurzame arbeidsrelatie met een medewerker die gelukkig is in zijn rol en zich optimaal in die nieuwe rol kan ontwikkelen, van levensbelang om een succes te maken van de job.

Onderdeel van selectieproces

Een sollicitatieproces waarin niet alleen wordt gekeken of een nieuwe medewerker over de specifieke benodigde competenties beschikt, maar vooral of deze competenties aansluiten op zijn of haar natuurlijke competenties, draagt in hoge mate bij aan een duurzame arbeidsrelatie. Deze zijn in kaart te brengen met een gerichte meting van (natuurlijk) drijfveren en competenties.

Financials met helder inzicht in hun natuurlijke drijfveren en competenties, zowel ontwikkeld alsook potentieel, kunnen zo gericht sturen op persoonlijke ontwikkeling. Werkgevers die op deze manier hun vacatures invullen zijn onderscheidend en succesvoller met het vinden van ervaren en gemotiveerde financials. Wil je kennisnemen van het competentieoverzicht dat je hierbij helpt? De link staat op mijn website. Vul het overzicht in en ik maak VRIJBLIJVEND de vertaalslag naar een persoonlijk competentieprofiel.