Vraag jij je ook steeds vaker af of je nog wel op je plek zit bij je huidige werkgever?

Je werkt al een aantal jaren in de accountancy en je hebt de werkzaamheden in die tijd flink zien veranderen. Vergaande automatisering heeft ertoe geleid dat het werkproces steeds efficiënter plaatsvindt en je hebt het gevoel dat dat proces nog niet ten einde is.

Wat als voor het opstellen van een jaarrekening en het doen van de aangifte straks nog minder tijd (nodig) is en publicaties t.b.v. CBS etc. automatisch opgesteld en afgeleverd worden? Hoe gaat jouw toekomst daarin uitzien? Ben je daarop voorbereid?

Welke stip heeft jouw werkgever op de horizon?

Houdt het jou bezig hoe jouw toekomst in de accountancy er als gevolg van de technologische veranderingen uit gaan zien? Hoe snel jij zelf geconfronteerd zult worden met een andere invulling van jouw werkzaamheden?

Voor een groot deel zal dat afhankelijk zijn van de rol die jouw werkgever daarin inneemt en welke stip op de horizon hij heeft staan? Heb jij daar überhaupt duidelijkheid over?

De stippen kun je grofweg naar 3 typen kantoren onderscheiden:

  1. Ten eerste het trendsettende accountantskantoor. Het kantoor dat graag vooroploopt en over het algemeen geleid wordt door jonge, ondernemende accountants die al jaren geleden hebben zien aankomen dat de markt voor accountancy ging veranderen en die voor de troepen vooruit willen lopen. Zij zijn al jaren geleden begonnen met procesoptimalisatie en automatisering. Bij deze kantoren is de nadruk al deels verschoven van administratie voeren, jaarrekeningen samenstellen en aangifte verzorgen, naar een rol als trusted advisor en iemand van wie de ondernemer vooral wil weten wat de cijfers hem leren en wat de impact is van de keuzes die hij maakt.

Deze kantoren hebben een nieuw verdienmodel en werken veelal met vaste prijsafspraken voor hun “pakketten van diensten”.

  1. De tweede groep zijn de ervaren gevestigde accountants. Het zijn de marktvolgers, lopen niet voorop maar zien de noodzaak om mee te gaan in de veranderende wereld. Deze groep ziet wat er gebeurt en probeert daar zo goed mogelijk in mee te gaan en vinden zichzelf daarmee innovatief. Zij onderkennen niet dat ze in feite slechts bezig zijn met het verbeteren van het bestaande proces.

Deze accountant rekent veelal nog af op basis van uurtje-factuurtje, maar experimenteert met vaste prijsafspraken voor bepaalde, traditionele vormen van dienstverlening. Zij weten dat het anders kan en moet, maar hun prioriteit ligt e=in het hier en nu en dat betekent deadlines voor de klant halen en zorgen dat het personeelsbestand op sterkte blijft of komt.

  1. De traditionele accountants denken dat het allemaal niet zo een vaart zal lopen. De accountant werkt het liefst de dossiers weg en overlegt met zijn klant de ondernemer op basis van uurtje factuurtje en vooral veel op papier. Alleen als er een verplichting wordt opgelegd (publiceren, aangiften, etc.) zal er via geautomatiseerde systemen aangeleverd worden.

De invloed op jouw eigen loopbaan

Het moge duidelijk zijn dat de stip waar jouw werkgever op aanstuurt van grote invloed is op het vervolg van jouw eigen loopbaan in de accountancy. En dat je tot de conclusie bent gekomen dat je de balans voor jezelf moet gaan opmaken. Waar loop jij tegenaan bij deze balansopmaak?

Wil je tips ontvangen die je helpen bij het wikken en wegen en waarmee je meer helderheid krijgt op vragen waar je een antwoord op zoekt?

Vraag dan mijn gratis e-book aan en krijg tips over het maken van een zorgvuldige en systematische afweging bij de vraag of je nog goed zit bij je huidige werkgever!